De du møtte i 2016

På JuristKongress 2016 møtte du en rekke profilerte jurister og foredragsholdere.
På denne siden kan du lese mer om noen av de mest sentrale aktørene på kongressen. 

Her finner du alle plenumsforeleserne og noen utvalgte fagsporforelesere.


Dora i rødtDora Thorhallsdottir
Motivasjonsforedraget: God stemning

Dora Thorhallsdottir er konferansier og plenumsforeleser på JuristKongress 2016.
Les mer


Kimberley Chongyon MotleyKimberley Motley - American Lawyer
Foredraget: Motley’s Law : A New Age of Legal Representation.

Kimberley Motley er internasjonalt anerkjent advokat. Hun holder plenumsforedrag og morgenseminar på JuristKongress 2016
Les mer


benedictebjornland

Marie Benedicte Bjørnland
Foredrag: Mediehåndtering i uvær

Bjørnland er sjef i Politiets Sikkerhetstjeneste. Hun foreleser på fagsporet Ledelse & læring om temaet mediehåndtering.
Les mer


Katarina Gospicfotograf Mattias Bardå
Foredraget: Nevrodesign: Hvordan designe den gode arbeidsplass?

Gospic er hjerneforsker med doktorgrad og mer enn ti års erfaring innen nevrodesign.
Les mer


Dag Wiese Schartum

Dag Wiese Schartum
Skal forelese i fagsporet «Kommune & forvaltning» under tittelen:
Rettssikkerhet i en digitalisert og automatisert forvaltning.

Schartum er professor dr. juris. ved Universitetet i Oslo.
Les mer


Curt A. Lier i blåttCurt A. Lier
Presidenten i Juristforbundet åpner JuristKongress 2016. 

Curt A. Lier er president i Norges Juristforbundet, har bred bakgrunn som tillitsvalgt og har vært både politiadvokat og i lederstillinger i politiet.
Les mer


Bjørn Erik ThonBjørn Erik Thon
Foreleser i fagsporet Politikk & Arbeidsjus der han skal forelese under tittelen: «Personvern – har vi det?»   

Thon er en norsk jurist og forfatter. Siden 2. august 2010 har han vært direktør i Datatilsynet. Han var forbrukerombud fra 2000 til sommeren 2010.
Les mer.


Cathrine Moestue

Cathrine Moestue  
Foreleser i fagsporet Ledelse & læring der hun skal forelese om atferdsetikk og beslutningsprosesser.

Moestue er psykolog og spaltist. Har skrevet om ledelse og påvirkning for blant annet Dagbladet Magasinet.
Les mer