Program og fagspor

På Juristkongress 2022 kan du velge mellom seks fagspor i tillegg til hovedforedragene og seminarene. Følgende fagspor er valgt ut for Juristkongress 2022:

Hva er et fagspor?
På Juristkongress inviterer vi deg som deltaker til å velge blant syv fagspor. Fagsporene er utarbeidet av noen av våre fremste jurister i tett samarbeid med ansatte og tillitsvalgte i Juristenes Utdanningssenter og Juristforbundet.

Du kan kun velge ett fagspor. På dette fagsporet vil du få siste nytt innenfor rettsområdet, og du vil få de fremste forelesere innen hvert fagfelt. Som fagspordeltaker får du møte andre jurister som arbeider med samme juridiske problemstillinger som deg selv, og du får møte jurister på kryss og tvers av sektorer og etater.

Påmelding skjer hos JUS.no