Program og fagspor

 

På Juristkongress 2020 kan du velge mellom syv juridiske fagspor i tillegg til hovedforedragene. Følgende fagspor er valgt ut for Juristkongress 2020:

Bedriftsjurist/advokat-spor

Teknologi/personvern

Forvaltningsrett

Eierstyring

Arbeidsliv

Rettstat

Ledelse

Kongressen program  lanseres samtidig som påmeldingen starter i uke 17.

Klikk deg inn på fagsporene for mer informasjon og påmelding.

Hva er et fagspor?

På Juristkongress inviterer vi deg som deltaker til å velge blant syv juridiske fagspor. Fagsporene er utarbeidet av noen av våre fremste jurister i tett samarbeid med ansatte i Juristenes Utdanningssenter og Juristforbundet.

Du kan kun velge ett fagspor. På dette fagsporet vil du få siste nytt innenfor rettsområdet, og du vil få de fremste forelesere innen hvert fagfelt. Som fagspordeltaker får du møte andre jurister som arbeider med samme juridiske problemstillinger som deg selv, og du får møte jurister på kryss og tvers av sektorer og etater.

Påmelding skjer hos JUS.no