Praktisk info

TID OG STED
Tid: 19. november 2020.
Åpning kl. 09:00.
Sted: Digitalt og Clarion Hotel The Hub

Program finner du under fagsporene.

KURSAVGIFT FAGSPORENE SIKKERHET, LEDELSE OG VIRKSOMHETSSTYRING
Medlemmer i Juristforbundet: kr. 4 200

Andre:
kr. 5 200

Studenter/0-5 år i arbeidslivet  kr. 1 700

KURSAVGIFT ARBEIDLSIV OG FORVALTNINGSRETT
Medlemmer i Juristforbundet: kr. 3 400

Andre: kr. 4 400

Studenter/0-5 år i arbeidslivet: kr. 1 700

Tillitsvalgte:  

Deltakelse er kostnadsfritt på fagsporet Arbeidsliv.

Kryss av for dette ved påmelding og bruk promokoden du har fått tilsendt fra Juristforbundet. Dette for å sikre at kursavgift som gjelder tillitsvalgte blir riktig registrert.

Dersom du som tillitsvalgt ønsker å delta på et annet fagspor, gjelder ordinær kursavgift.

KONTAKT OSS
E-post: juristkongress@jus.no