De du møter på Juristkongress 2020

På Juristkongress deltar en rekke profilerte jurister og andre foredragsholdere. På denne siden kan du lese mer om noen av de mest sentrale aktørene som deltar på kongressen i 2020. Foredragsholdere lanseres fortløpende.

Dora Thorhallsdottir

Konferansier

Dora Thorhallsdottir er standupkomiker, foredragsholder og familieterapeut. Hun er konferansier på Juristkongress 2020.

Tarjei Thorkildsen

Foredragsholder Arbeidsliv

Tarjei Thorkildsen er partner og leder av Advokatfirmaet BAHRs arbeidslivsgruppe, og skal forelese om risikovurderinger med partner Øystein Myre Bremset på fagsporet Arbeidsliv.

Thomas Hylland Eriksen

Fordragsholder «Nærhet på distanse»

Professor og sosialantropolog ved Sosialantropologisk institutt (UiO), forsker på blant annet etnisitet, nasjonalisme og globalisering.

Espen Rostrup Nakstad

Foredragsholder Ledelse

Lege, jurist og forfatter – p.t. fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet. Foreleser om kommunikasjon og ledelse med bakgrunn i hans erfaringer fra koronakrisen i fagsporet Ledelse.

Sunniva Gylver

Foredragsholder Ledelse

Professor 2 ved Menighetsfakultetet. Var motivasjonsforeleser ved Juristkongress i 2014, og oppnådde en score på 5,5 av 6 mulig. Foreleser i 2020 på fagsporet ledelse under tittelen «Tro, håp og kjærlighet».

Finn Myrstad

Foredragsholder Seminarer

Professor 2 ved Finn Myrstad er fagdirektør for digitale tjenester og energi i Forbrukerrådet, hvor han arbeider med personvern, IKT-sikkerhet, nettnøytralitet og konkurranse, og vil i sitt foredrag «I agree» både informere og utfordre tilhørerne med hensyn til vårt forhold til standardvilkår.

Helga Hjort

Foredragsholder Forvaltningsrett

Jurist og seniorrådgiver Helga Hjort i Kulturdepartementet kommer til Juristkongress. Hjort skal forelese under tittelen «Arkivloven, fra papirruller til sms».

Thorkil Aschehoug

Foredragsholder Arbeidsliv

Advokat og leder av arbeidslivsavdelingen i Grette kommer til Juristkongress. Aschehoug skal forelese under tittelen «Juridiske aspekter ved åpne kontorlandskap/arbeidsmiljø».

Carsten Rapp

Foredragsholder Sikkerhet

Direktør Carsten Rapp hos BDO Advokater AS skal holde to foredrag for oss: «Innføring i sikkerhetsloven», sammen med advokat Christian Mathiessen fra Advokatfirmaet BAHR, og «Sikkerhetslovens krav om sikkerhet i anskaffelser og forholdet til anskaffelsesregelverket» sammen med advokatfullmektig Anders Jahr Svalheim fra Forsvarsmateriell.

Erik Warberg

Kursleder Virksomhetsstyring

Forhenværende Visepresident i Juristforbundet Erik Warberg kommer tilbake til Juristkongress. Han var kursleder og foreleser på den første kongressen i 2012 i fagsporet Etikk og antikorrupsjon. Nå får vi gleden av å ha Erik tilbake.   

Eve Rodsky

Foredragsholder Seminarer

Eve Rodsky fra Los Angeles (USA) vil holde foredraget «Fair Play» om personlig lederskap. Hun er forfatter av New York Times-bestselgeren «Fair Play», «a hands-on, real talk guide for navigating the hot-button issues that so many families struggle with». Boken identifiserer 100 hovedoppgaver hos en typisk familie, og fordeler dem rettferdig.