Marie Benedicte Bjørnland

Plenumsforedrag: Sikkerhet i et åpent samfunn

Bjørnland er sjef i Politiets Sikkerhetstjeneste. I år har vi invitert Bjørnland til å holde åpningsforedraget i plenum på kongressens første dag. På kongressen i 2016 foreleste hun på fagsporet Ledelse & læring om temaet mediehåndtering. Vi ser frem til å høre Bjørnland igjen.

Bjørnland er som sjef for PST ansvarlig for å ivareta rikets sikkerhet, bekjempe terrorisme, sabotasje mv, og har over 460 ansatte. Stillingen blir gjerne omtalt som den mest utsatte og krevende politisjefjobben i landet, men Bjørnland har sittet som sjef siden 2012. Bjørnland er kjent for å stille forberedt og kommer til å levere et foredrag hvor hun byr på seg selv og av sine erfaringer.

Bjørnland har tidligere vært politimester i Vestfold politidisitrikt, konstituert politimester, politiinspektør og visepolitimester. Hun har erfaring som dommerfullmektig og politijurist.