«Hvem truer hvem? Norsk forsvarsstrategi i møtet med USA og Russland»

Situasjonen i nordområdene er mer spent enn under den kalde krigen. Russland ruster opp sine væpnede styrker og har inntatt en mer selvhevdende rolle overfor Vesten. USA på sin side øker det militære nærværet, i Norge så vel som i resten av Nord-Europa. I dette spillet flytter også det norske forsvaret sine styrker inn i Finnmark, nærmere russergrensen. Har vi grunn til å bli bekymret?

Foredrag ved oberstløytnant Tormod Heier.

Tormod Heier (født 1968) er en norsk offiser (oberstløytnant i Hæren) ansatt ved seksjon for utvikling og lederstøtte ved Forsvarets stabsskole. Heier har militær utdannelse fra Krigsskolen og Forsvarets høgskole, samt mastergrad fra King’s College London og doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

I 2017 ble han tildelt Ossietzky-prisen. Han har også vært bidragsyter til en rekke fagartikler i bøker og tidsskrifter.

[Kilder: Wikipedia.org og universitetsforlaget.no]