Dan Hasson

Plenumsforedrag: Høflighet på arbeidsplassen
Foreleser også i fagsporet Arbeidsliv, under tittelen «Høy arbeidsbelastning – venn eller fiende?»

Høflighet, eller det å være vennlig og imøtekommende mot sine kolleger, kan høres ut som en selvfølge. Førsteamanuensis og stressforsker ved Uppsala universitet, Dan Hansson, mener imidlertid at denne selvfølgen ofte blir oversett, og at små og enkle grep kan øke trivselen betraktelig. En kanadisk studie viste blant annet at enkel høflighetstrening en drastisk nedgang i sykefraværet:

– Sykefraværet gikk ned med 38 prosent, stressrelaterte problemer minket, relasjoner blomstret og trivselen og arbeidsgleden økte. Alt på grunn av høflighetstrening, sier Hasson til den svenske arbeidsmiljøavisen Arbetsliv.

Høflig oppførsel koker i bunn og grunn ned til trygghet på jobben. I motsatt ende ligger uhøflig atferd, noe som kan oppleves som negativt og aggressivt. Det kan gjøre at ansatte føler seg krenket eller direkte redde.

Dan Hasson er forsker og forfatter, og tok doktorgraden sin i stresshåndtering og helsefremmende arbeid ved Uppsala universitet. Han har en docentur i folkehelse fra Karolinska Institutet, og har vært tilknyttet forskere ved Stressforskningsinstituttet ved Stockholms universitet. I dag er han tilknyttet forskere ved Mayo Clinic og Karolinska Institutet, og jobber utover forskningen ved Stiftelsen Stressmottagningen med sine to selskaper, Hasson Consulting Group AB og Interactive Health Group AB.