Kimberley Motley

Kunne du tenkt deg å reise fra hjemstedet ditt og familien din for å praktisere juss i ett av verdens farligste land? Kimberley Motley er kvinnen som har gjort dette i syv år.

Kimberley Motley, TED talk
Kimberley Motley, skjermskudd TED Talk

I 2008 reiste Kimberley Motley for å praktisere i Afghanistan. Historien om de siste åtte årene som forsvarsadvokat er en historie om grunnleggende manglende rettssikkerhet, håp og menneskeskjebner. Det er en historie om hvordan man kan påvirke et rettsystem som styrets etter sharia, og hvor korrupsjon er normalen. Motley er en av få vestlige, og enda færre kvinner, som har prosedert – og vunnet – i afghansk Høyesterett.

Motley er advokat med møterett for amerikansk høyesterett, Dubai International Financial Courts og den Internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC). Motley driver firmaet Motley Legal.


Motley “must appear to be someone from outer space. She acknowledges this but declares that she gets respect… She has proven to be a very effective and tenacious fighter.”

Tom Freston in Vanity Fair

 

Motley is effective (…) and she is even more knowledgeable about the Quran than some of the bureaucrats and tribal leaders. She logically, calmly wins arguments and stands up to those who have voided or misapplied the law so that eventually her clients are released through painstaking perseverance.

Blogcritics omtale av Motley

 

«Motley may be doing more to promote rule of law than large ambitious programs which never get to where the rubber meets the road»

Tom Rosenstock til Daily Beast

In 2014, Motley was named by Richard Branson as one of the most inspirational people and described her as «an inspiring litigator with a powerful message: “The laws are ours – no matter your ethnicity, nationality, gender, race – they belong to us.”


På JuristKongress

Kimberley Motley holder hovedforedraget

Kimberley Motley holder morgenseminaret Rettssikkerhets i Islamsk rett


Tweets