Erik Solheim

Erik Solheim er toppsjef i FNs miljøprogram og assisterende generalsekretær i FN. Solheim har tidligere vært partileder for SV, miljøminister i Norge og vært fredsmegler på Sri Lanka.

Erik er født 18. januar 1955 i Oslo og er en norsk diplomat og tidligere politiker (SV). Han var leder i Sosialistisk Ungdom 1977–1980, partisekretær i SV 1981–1985, partileder i SV 1987–1997, stortingsrepresentant 1989–2001 og endelig utviklingsminister 2005–2012 og miljøvernminister 2007–2012 i Jens Stoltenbergs andre regjering.

Som partileder i SV stod han for en reformkurs som la grunnlaget for partiets senere regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet, men som også møtte sterk motstand i eget parti i hans lederperiode. Internt i SV ble Solheim regnet til «høyrefløyen». 

Solheim ble i 2000 utnevnt til spesialråd i Utenriksdepartementet og jobbet som fredsmegler på Sri Lanka. Etter at han forlot regjeringen 23. mars 2012 gikk han tilbake til stillingen som spesialråd.

 


På JuristKongress

Erik Solheim holder plenumsforedraget Utvikling, bistand og Rettssikkerhet