Curt A. Lier

Curt A. Lier (52) er president i Norges Juristforbund på heltid siden januar 2013, etter nærmere tre år som forbundsleder ved siden av sjefsjobb i politiet. Han har store deler av sin yrkeskarriere fra Oslo politidistrikt, først som politiadvokat og senere i flere lederstillinger, sist som seksjonssjef for arrest- og påtaleseksjonen.

Lier er utdannet cand. jur fra Universitetet i Oslo 1998 og har sjefskurset ved Forsvarets Høgskole 2012 i tillegg til ulike typer lederutdanning.

Gjennom hele yrkeskarrieren har Lier påtatt seg frivillige tillitsverv på vegne av organisasjonene han er medlem av som jurist og akademiker. Innenfor Norges Juristforbund har han mange år bak seg som nestleder og leder i Politiembetsmennenes Landsforening (nå Politijuristene). Senere har han vært leder av seksjonen for statsansatte jurister og forbundets hovedstyre, etter 2013 med tittelen president og i heltidsengasjement.

Han ledet også i fire år forhandlingsutvalget for det statlige tariffområdet i hovedorganisasjonen Akademikerne.


På JuristKongress

2016

Curt A. Lier åpner JuristKongress 2016. Holder en politisk innledning med fokus på Rettssikkerhetens år og Juristforbundets 50-års jubileum.

2014

Curt A. Lier åpner JuristKongress 2014