Rettssikkerhet for dyr – dyrepoliti og andre utviklingstrekk

Juridisk er dyr fortsatt regnet som «ting». Kan man da overhodet snakke om rettssikkerhet eller rettigheter for dyr?

Innlegget gir et overblikk over utviklingen av dette nye rettsområdet, i Norge og internasjonalt.

Rettssikkerhet for dyr – dyrepoliti og andre utviklingstrekk er ett av 6 morgenseminarer du kan velge mellom som deltaker på Juristkongress 2016. Velg hvilket seminar du vil gå på når du melder deg på.

Om foredragsholderen:

Live Kleveland, Kommunikasjonsleder og jurist, Dyrevernalliansen.