Gullstoler og tråsykler – Norge i utkanten av Europa – foredrag

Morgenseminaret: Gullstoler og tråsykler – Norge i utkanten av Europa

Norge har i forhold til befolkningen en relativt stor andel av asylsøkerne i Europa. Hvilke utfordringer har vi, sammenliknet med våre samarbeidsland? Hva skjer med rettssikkerheten når statene setter seg som mål å begrense flyktningstrømmene?

Om foredragsholderen
Halvor Frihagen er advokat og daglig leder i Advokatfirma Andersen & Bache-Wiig AS. Han er norsk koordinator i ELENA, et europeisk nettverk av asyladvokater og har tidligere sittet i Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett. Han har tidligere jobbet på Stortinget og i Utlendingsdirektoratet.

Dette er et av 6 morgenseminarer vi inviterer til på JuristKongress 2016. Les mer om de andre morgenseminarene her