Barn i sosiale medier

Sosiale medier har gitt oss muligheten til å eksponere oss selv og vår hverdag for hele verden. Mange foreldre legger ukritisk ut bilder og personopplysninger om barna på ulike sosiale plattformer. Hvordan ivaretas da barnas rett til privatliv? Hvorfor problematiseres ikke barns personvern på nett?

Foredragsholderen mener at flere foreldre ved slik offentliggjøring krenker sitt eget barns personvern.

Barn i sosiale medier er ett av 6 morgenseminarer du kan velge mellom som deltaker på Juristkongress 2016. Velg hvilket seminar du vil gå på når du melder deg på.

Om foredragsholderen:

Sara Grønvold

Sara Eline Grønvold er jurist (2012) og forfatter av boken Barn og personvern (Kommuneforlaget, 2014). Hun har tidligere jobbet hos Barneombudet og Advokatfirmaet Staff, og er i dag daglig leder i Juridisk rådgivning for kvinner – JURK.

Fotograf Frédéric Boudin