Personvern & teknologi

Fagsporet Personvern & teknologi handler om den virkeligheten du skal navigere i som jurist i tiden fremover. Mer og mer kriminell virksomhet flyttes over til datakriminalitet, og vi må skjerpe oppmerksomheten for de farer som oppstår i vårt digitaliserte samfunn.

Meld deg på Personvern & teknologi her (ekstern lenke)

Mange av disse truslene kan elimineres med enkle grep og forholdsregler, samtidig som digitaliseringen av tjenester gir oss uante nye muligheter. Det handler mye om å forstå den digitale kontekst, og hvordan vi kan bruke og utnytte ny teknologi på en hensiktsmessig – lovlig måte.

Målgruppe: Alle jurister som bruker PC eller smarttelefon


Meld deg på:

Meld deg på Personvern & teknologi hos JUS.no


Noen av de du møter:

Ole anders UlsrudOle Anders Ulsrud
Rådgiver, Norsk senter for informasjonssikring

Foreleser om Identitetstyveri og måter å gjøre det på

 


Ulrik prøitzUlrik Prøitz
Co-founder & CEO, Fluxloop

Holder foredraget IoT – hva kan det brukes til,

 


bjornerik6-stortBjørn Erik Thon
Direktør i Datatilsynet

Holder foredraget: «Personvern – har vi det?»

 


Thomas OlsenThomas Olsen
Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Gjennomgang av den nye personvernforordningen – med hovedvekt på arbeidsforhold

 


Stine Helen PettersenStine Helén Pettersen
Advokat, Bing Hodneland advokatselskap

Holder foredraget Mitt nachspiel, ditt ansvar på fagsporet Personvern & teknologi