Politikk & arbeidsjus

Dette fagsporet er spesielt utviklet for deg som er tillitsvalgt i Juristforbundet. Her belyses dagsaktuelle og fremtidsrettede arbeidslivsspørsmål!

Hovedtema: Samfunnspolitikk og arbeidsjus – er lov og politikk på kollisjonskurs?

Se fullt program for Politikk & arbeidsjus (ekstern lenke)

Meld deg på Politikk & arbeidsjus her (ekstern påmelding)

Fagsporet «Politikk & Arbeidsjus» vil i hovedsak omfatte juridiske temaer rundt likestilling og diskriminering. Vi vil ta opp interessante problemstillinger knyttet til jus og politikk. Kan lovgivers ønsker harmoniseres med juristenes rettsanvendelse?

Av foredragsholdere kan vi nevne direktøren i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon. Han kommer til å stille spørsmålet: «Personvern – har vi det?» Advokat Else Leona McClimans fra Advokatfirmaet Økland vil  forelese om siste nytt i diskrimineringsretten. Seniorrådgiver Mona Næss vil forelese om lovendringsforslag i tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven.  Fagsporleder er advokat Ragnhild Bø Raugland, leder  av Advokatkontoret i Juristforbundet.

Målgruppen for fagsporet er alle som er interessert i faglige juridiske spørsmål innen arbeidsrett, personvern, likestilling – og diskrimineringsrett . Dette er også fagsporet som er skreddersydd for deg som tillitsvalgt.


Meld deg på:

Meld deg på Politikk & arbeidsjus hos JUS.no


Noen av de du møter:

Else McClimansElse Leona McClimans
Advokat, Advokatfirmaet Økland & Co

Holder foredraget hvor går utviklingen i diskrimineringsretten? – hva har skjedd og hva vil skje.


Trond Rakkestad
Seniorrådgiver, Arbeids- og sosialdepartementet

Holder foredraget Aktuelle endringeri arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven