Næring & miljø

paragraf-eco-petmal.jpgHvordan møter vi fremtidens krav til klima- og miljøutfordringene?

Fagsporet Næring og miljø retter søkelyset på de behovene miljøet vårt stiller til fremtidens ressursutnyttelse, samt de mulighetene og utfordringene som oppstår i næringslivet ved omstillingen til et bærekraftig samfunn.

NB: Meld deg på her (ekstern påmelding)

Ved et samfunnspolitisk, rettspolitisk og praktisk juridisk perspektiv, søker temaene å belyse hvordan rettsreglene utvikles og praktiseres, herunder hvilke rettslige krav som stilles, hvilke incentiver som tilrettelegger, og hvilke sanksjoner som benyttes.

Spørsmål som tas opp til drøftelse er blant annet; Hvordan skal Norge omstille seg fra en oljeavhengig æra, til en fremtid med en bærekraftig bruk -og produksjon av fornybar energi? Herunder; hva er behovene og satsningsområdene på det nasjonale og internasjonale plan? Hvordan kan et bærekraftig fokus og innovasjon gi næringslivet et konkurransefortrinn?

Målgruppe:

For de som jobber med næring og miljø innenfor forvaltning eller i det private.


Meld deg på og fullt program:

Meld deg på Næring og miljø hos JUS.no


Noen av de du møter:

Beate SjåfjellBeate Sjåfjell
Professor Dr. Juris, Universitetet i Oslo

Holder foredraget Aksjonærenes rolle i det grønne skiftet


Eivind NilsenEivind Aarnes Nilsen
Advokat, Advokatfirmaet Selmer

Holder foredraget Forbrukerstyrt energifremtid – fra forbruker til prosument