Ledelse & læring

For første gang på JuristKongress har vi valgt å arrangere et eget fagspor dedikert for deg som er jurist og leder. Vi håper dette kan bli starten på en ny tradisjon på kongressen.

Meld deg på her (ekstern lenke)

Fagsporet «Ledelse & læring» vil gå i dybden på det å være leder. På godt og vondt. Vi ønsker å gi deg verktøy for å bli en bedre leder. Her vil du få helt konkrete utfordringer fra folk som kjenner til det å være leder på kroppen samt folk som er eksperter innenfor ledelsesfaget.

Vi vil starte med en to timers bolk om organisasjonspsykologi ved psykolog Cathrine Moestue om påvirkningsstrategier og beslutningskjeder som utfordrer moralen. Dernest vil vi ha en to-timers ledelsesbolk som fokuserer på konkrete utfordringer som mediehåndtering og ledelse på godt og vondt. Her er vi så heldige å ha fått med oss PST-sjefen Bjørnland samt psykolog Ståle Einarsen. Vi avslutter første dagen med et foredrag om selvledelse ved organisasjonspsykolog Andreas Tvedt Segrov.

På dag 2 bruker vi all tid og krefter på deg. Her kreves det at du forbereder deg godt i forkant. Det legges opp til ekstra tid til å bli kjent med hverandre, slik at man kan utveksle egne erfaringer.
Her har vi fått med oss Juristforbundets egen karriererådgiver Inger-Christine Lindstrøm.

Målgruppe
Dette fagsporet er spesialdesignet for deg som er leder i offentlig sektor. Vi søker særlig ledere i Politiet, Skatteetaten og NAV, men alle som ser nytte av programmet og som er ledere enten i privat eller offentlig sektor kan delta.

Fagsporet har et begrenset antall plasser. Max 40 deltakere. Førstemann til mølla prinsippet gjelder.


Meld deg på:

 

Meld deg på hos JUS.no


Noen av de du møter

Cathrine MoestueCathrine Moestue
Psykolog og spaltist

Holder foredraget Hvor lett kan lederes moralske kompass vippes av pinnen?


 

benedictebjornlandMarie Benedicte Bjørnland
Sjef, PST

Som toppsjef i PST har Bjørnland en av de mest krevende og utfordrende politisjefstillingene i Norge. Bjørnland holder foredraget «Mediehåndtering i uvær»