Dag Wiese Schartum

Dag Wiese Schartum
Foto, UiO

Schartum er professor dr. juris. ved Universitetet i Oslo. Han har arbeidet med digital forvaltning og rettssikkerhet siden 1987 og arbeider særlig med spørsmål om automatisering av rettslige beslutninger, personvern og rettsteknologi.

Han etablerte hovedfag i forvaltningsinformatikk i 1994, og har i dag ansvar for tverrfaglige bachelorog masterstudium i forvaltningsinformatikk.


På JuristKongress

Holder foredraget Rettssikkerhet i en digitalisert og automatisert forvaltning under fagsporet Kommune og forvaltning