De du møter 2

På JuristKongress 2016 møter du en rekke profilerte jurister og foredragsholdere.
På denne siden kan du lese mer om noen av de mest sentrale aktørene på kongressen. 

Her finner du alle plenumsforeleserne og noen utvalgte fagsporforelesere.


Dora i rødtDora Thorallsdottir
Motivasjonsforedraget: God stemning

Dora Thoralsdottir er konferansier og plenumsforeleser på JuristKongress 2016.
Les mer


Kimberley Chongyon MotleyKimberley Motley - American Lawyer
Foredraget: Motley’s Law : A New Age of Legal Representation.

Kimberley Motley er internasjonalt anerkjent advokat. Hun holder plenumsforedrag og morgenseminar på JuristKongress 2016
Les mer


erik_solheim_4_2848x4288

Erik Solheim
Foredrag: Utvikling, bistand og rettssikkerhet

Erik Solheim er sjef for FNs miljøprogram og assisterende generalsekretær i FN. Solheim holder plenumsforedrag på JuristKongress 2016
Les mer


Katarina Gospicfotograf Mattias Bardå
Foredraget: Nevrodesign: Hvordan designe den gode arbeidsplass?

Gospic er hjerneforsker med doktorgrad og mer enn ti års erfaring innen nevrodesign.
Les mer


Dag Wiese Schartum

Dag Wiese Schartum
Skal forelese i fagsporet «Kommune & forvaltning» under tittelen:
Rettssikkerhet i en digitalisert og automatisert forvaltning.

Schartum er professor dr. juris. ved Universitetet i Oslo.
Les mer


Curt A. Lier i blåttCurt A. Lier
Presidenten i Juristforbundet åpner JuristKongress 2016. 

Curt A. Lier er president i Norges Juristforbundet, har bred bakgrunn som tillitsvalgt og har vært både politiadvokat og i lederstillinger i politiet.
Les mer


Bjørn Erik ThonBjørn Erik Thon
Foreleser i fagsporet Politikk & Arbeidsjus der han skal forelese under tittelen: «Personvern – har vi det?»   

Thon er en norsk jurist og forfatter. Siden 2. august 2010 har han vært direktør i Datatilsynet. Han var forbrukerombud fra 2000 til sommeren 2010.
Les mer.


Cathrine Moestue

Cathrine Moestue  
Foreleser i fagsporet Ledelse & læring der hun skal forelese om atferdsetikk og beslutningsprosesser.

Moestue er psykolog og spaltist. Har skrevet om ledelse og påvirkning for blant annet Dagbladet Magasinet.
Les mer