Bellona på JuristKongress

Bellona stiller mannsterke på JuristKongress med plenumsforedragsholder Nils Bøhmer og fagsporforeleser Hallstein Havåg. Vi ønsker dem velkommen! Nils Bøhmer som er utdannet fysiker og daglig leder i Bellona skal forelese med plenumsforedraget: Miljø og klima i rettssikkerhetens år. Foredraget vil fokusere på klimaendringer og hvordan antallet klimaflyktninger vil utgjøre en stadig stadig større del av…

PST-sjef bekreftet til ledersporet

Denne uken ble det bekreftet at Marie Benedicte Bjørnland, sjef i PST, holder foredrag på fagsporet Ledelse & Læring. Bjørnland holder foredraget «Mediehåndtering i uvær». For hvordan håndterer man egentlig medietrykket når det stormer som verst? Meld deg på fagsporet ledelse og læring Bjørnland er som sjef for PST ansvarlig for å ivareta rikets sikkerhet, bekjempe…

Bjørn Erik Thon og Mona Næss klare!

Hovedprogrammet er ikke klart før 6 juni, men vi kan allerede nå avsløre at vi har fått med oss Bjørn Erik Thon fra Datatilsynet og Mona Næss fra Arbeids- og sosialdepartementet på fagsporet Politikk og arbeidsjus.

Gullstoler og tråsykler – Norge i utkanten av Europa

Morgenseminaret: Gullstoler og tråsykler – Norge i utkanten av Europa Norge har i forhold til befolkningen en relativt stor andel av asylsøkerne i Europa. Hvilke utfordringer har vi, sammenliknet med våre samarbeidsland? Hva skjer med rettssikkerheten når statene setter seg som mål å begrense flyktningstrømmene? Om foredragsholderen Halvor Frihagen er advokat og daglig leder i…

Atferdsetikk ved psykolog Moestue

Fagsporet Ledelse & læring kan gledelig meddele at psykolog  Cathrine Moestue kommer på JuristKongress 2016. På fagsporet skal hun holde foredrag om atferdsetikk. Et meget relevant og samfunnsaktuelt tema i vår tid. Nå senest med avsløringene av Panama Papers. Moestue skriver selv: «Store skandaler som avsløringen av Panama Papers, Enron og Madoffs Ponzi svindel viser at…

Svensk hjerneforsker er redo!

Bra arbeidsmiljø er effektivt for å øke produktiviteten. Den svenske legen og hjerneforskeren Katarina Gospic er ekspert på nevrodesign og er en av hovedforeleserne ved JuristKongress 2016. 

Kimberley Motley til JuristKongress

Kunne du tenkt deg å reise fra hjemstedet ditt og familien din for å praktisere juss i ett av verdens farligste land? På JuristKongress 2016 får du møte en kvinne som har gjort dette i syv år.

Konferansier Dora Thorhallsdottir

Dora Thorhallsdottir er årets konferansier ved JuristKongress 2016. Thorallsdottir tar over stafettpinnen etter Kathrine Aspaas som har vært konferansier de to foreående årene.